Citi Manager ds. Produktów in Poland

 • Primary Location: Poland

 • Education: Bachelor's Degree

 • Job Function: Product Management

 • Schedule: Full-time

 • Shift: Day Job

 • Employee Status: Regular

 • Travel Time: No

 • Job ID: 17057072

Description

Kluczowe zadania:

 • Dbałość o zachowanie wizerunku BH jako instytucji będącej ekspertem finansowym na rynku. Tworzenie nowych produktów:

 • Analiza potrzeb klientów poprzez badania oferty konkurencji, rozmów z klientami oraz działem sprzedaży i doradcami bankowymi.

 • Przygotowywanie analiz zyskowności i budżetu.

 • Tworzenie Opisów produktów i procedur produktowych.

 • Tworzenie dokumentacji prawnej.

 • Tworzenie materiałów marketingowych oraz przeprowadzanie szkoleń dla innych departamentów

 • Tworzenie ofert i prowadzenie prezentacji dla klientów.

 • Wdrażanie nowych produktów.

 • Zapewnienie zgodności wdrażanych produktów z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi banku i korporacji. Zarządzanie istniejącymi produktami:

 • Modyfikacja istniejących rozwiązań w oparciu o zmiany uregulowań prawnych.

 • Dostosowywanie produktów do potrzeb klientów.

 • Terminowe (minimum raz w roku) uaktualnianie Podręczników Programowych, procedur produktowych oraz wszelkich materiałów marketingowych, szkoleniowych i informacyjnych.

 • Współpraca z innymi jednostkami Banku oraz z innymi podmiotami (dostawcy, inne banki, instytucje finansowe, etc.).

 • Regularne przeprowadzanie analiz zyskowności produktów, analiz dotyczących wolumenów, przychodów, kosztów oraz innych analiz dotyczących produktów.

 • Regularne kontrolowanie poziomu jakości oferowanych produktów i usług. Zarządzanie projektami:

 • Tworzenie dokumentacji projektowej

 • Zarządzanie projektem zgodnie z procedurami obowiązującymi w Banku Obowiązki kontrolne:

 • Znajomość i przestrzeganie procedur bankowych, a w szczególności procedur w zakresie kontroli i monitoringu zgodności obowiązujących w Banku Handlowym i Citigroup oraz lokalnych przepisów prawa.

 • Przestrzeganie norm etycznych oraz zgłaszanie naruszenia prawa lub przepisów obowiązujących w Banku Handlowym.

 • Terminowe wypełniane list kontrolnych zapewniających działanie produktów i zespołu zgodne z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

 • Kontrolowanie i nadzorowanie procesów operacyjnych dotyczących produktów.

 • Udział w procesie testów kwartalnej samooceny.

 • Terminowa i efektywna realizacja wszystkich czynności kontrolnych wynikających z procesów kontrolnych jednostki.

 • Współpraca z zewnętrznymi dostawcami.

 • Bieżąca kontrola stanu i terminowości wdrożeń produktów.

Qualifications

Zarządzanie produktami bankowości korporacyjnej min 5 lat. Znajomość polskiego rynku bankowego w odniesieniu do produktów będących w kompetencjach biura – mile widziana. Znajomość polskiego rynku bankowego w odniesieniu do produktów z zakresu zarządzania środkami finansowymi - mile widziana. Wiedza z zakresu rachunkowości, podatków w odniesieniu do klientów korporacyjnych mile widziana. Wiedza z zakresu procesów legislacyjnych w banku mile widziana.

Wykształcenie wyższe. Znajomość obsługi komputera (MS Windows, MS Office). Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.