Citi Ekspert ds. wyliczeń in Warsaw, Poland

 • Primary Location: Poland,Mazowieckie,Warsaw

 • Education: Bachelor's Degree

 • Job Function: Decision Management

 • Schedule: Full-time

 • Shift: Day Job

 • Employee Status: Regular

 • Travel Time: No

 • Job ID: 16060345

Description

 • Przygotowywanie kalkulacji premii dla systemów premiowych w ramach zautomatyzowanych procesów wyliczeniowych opartych na narzędziu korzystającym z danych z DWH z użyciem SAS

 • Tworzenie odpowiedniej dokumentacji narzędzia oraz dbałość o jej aktualność

 • Tworzenie efektywnych, zautomatyzowanych procesów w Zespole działając zgodnie ze strategią DM w tym zakresie

 • Identyfikacja oraz wdrażania inicjatyw strategicznych wewnątrz DM w celu zapewnienia wysokiej jakości modelu operacyjnego jednostki

 • Optymalizacja i przygotowywanie nowych modeli oraz narzędzi raportowych wspomagających systemy premiowe oraz raportowe

 • Koordynacja procesów kontrolnych w ramach zarządzanego procesu wyliczeniowego

 • Dostarczanie kompleksowej analizy obsługiwanych systemów premiowych pod kątem ich efektywności, wpływu na budżet i rekomendacji przyszłych zmian dla celów wewnętrznych oraz dla kadry zarządzajacej

 • Koordynacja oraz udział w procesie komunikacji wewnętrznej, w szczególności: dbałość o komunikowanie zmian zgodnie z obowiązującymi systemami premiowymi, pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z zaliczaniem i raportowaniem sprzedaży, zbieranie informacji zwrotnej, wyciągania wniosków oraz formułowania zaleceń na ich podstawie

 • Działanie zgodnie z wymaganiami kontroli wewnętrznej, aktualnie obowiązującymi procedurami Banku, wymaganym poziomem jakości oraz zasadami i wartościami Banku

 • Bieżąca kontrola raportowanych KPIs oraz proaktywne reagowanie w razie odchyleń od założeń

 • Wsparcie analityczne umożliwiające odpowiednią kontrolę budżetu premiowego

 • Inne zadania zlecone przez przełożonego

Qualifications

 • Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia

 • Znajomość procesów sprzedaży,

 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w tym VBA)

 • Bardzo dobraznajomość języka SQL, znajomość 4GL, SAS i tematyki hurtowni danych

 • Umiejętność tworzenia procesów kalkulacyjnych

 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie

 • Orientacja na Klienta

 • Zdolności komunikacyjne

 • Umiejętność pracy pod presją czasu i przy zmieniających się oczekiwaniach

 • Wysoki stopień dbałości o szczegóły (dokładność)

 • Dbałość o efektywną współprace w zespole

 • Dążenie do wdrażania efektywnych innowacyjnych rozwiązań

 • Pro-aktywne działanie w ramach kluczowych zadań

 • Umiejętność prezentacji opracowanych wyników